Quick scan vernieuwde Veiligheidsmonitor

Criminologie en victimologie / Sociale veiligheid

Quick scan vernieuwde Veiligheidsmonitor

Samenvatting

In 2011 is gestart met de doorontwikkeling van de Integrale Veiligheidsmonitor met als doel te komen tot een robuust(er) instrument voor het monitoren van (sociale) veiligheid, leefbaarheid en ervaren slachtofferschap op landelijk, regionaal en lokaal niveau, te gebruiken door verschillende bestuurslagen bij het optimaliseren van het veiligheidsbeleid. Dit heeft geresulteerd in de vernieuwde Veiligheidsmonitor die zowel methodologisch als organisatorisch wijzigingen heeft ondergaan. Verder is er geĆÆnvesteerd in het toegankelijk maken van de resultaten op lagere niveaus dan enkel landelijk en regionaal, zonder daarbij afhankelijk te hoeven zijn van de (jaarlijks fluctuerende) deelname van gemeenten.
Onderzocht is hoe de Veiligheidsmonitor wordt gebruikt en of de beoogde verbeteringen zijn gerealiseerd. Sluit de Veiligheidsmonitor aan bij de behoeften van de afnemers en op welke wijze vinden de cijfers doorwerking in het beleid? Zijn er mogelijkheden om de Veiligheidsmonitor efficiƫnter in te richten?
Meer informatie is te vinden bij: www.veiligheidsmonitor.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Quick scan vernieuwde Veiligheidsmonitor
Organisatie(s):
APE Public Economics, WODC
Projectnummer:
2441
Operationele status:
Afgerond