Tariefregulering in de advocatuur

Civiel recht en civiel proces / Mededinging

Tariefregulering in de advocatuur

Onderzoek naar de voor- en nadelen

Samenvatting

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:
Wat zijn de voor- en nadelen van het reguleren van tarieven in de Nederlandse advocatuur gelet op de toegankelijkheid, betaalbaarheid en verzekerbaarheid van de rechtshulp, een goed verlopende marktwerking en kwaliteit en vernieuwing van de advocatuur en wat kan in dat opzicht van ervaringen elders (Duitsland en Zweden) en bij andere beroepsgroepen (notariaat) worden geleerd?

Inhoudsopgave

Colofon
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Kader
  3. De Nederlandse advocatuur
  4. Casestudy notariaat
  5. Casestudy Duitsland
  6. Casestudy Zweden
  7. Analyse van de casestudy's
  8. Voor- en nadelen van tariefregulering

Literatuur
Respondenten
Vormen van tariefregulering in Europa

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Winter, H.B., Couwenberg, O., Akerboom, C.P.M., Woestenburg, N.O.M., Struiksma, T.
Organisatie(s):
Pro Facto, Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Pro Facto
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Pro Facto
Telefoon:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailadres:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effecten van tariefregulering op toegankelijkheid en betaalbaarheid van de advocatuur
Projectnummer:
2443
Operationele status:
Afgerond