Vervolgonderzoek omtrent psychosociale gesteldheid van politiepersoneel

Criminaliteit en delicten / Zelfmoord

Vervolgonderzoek omtrent psychosociale gesteldheid van politiepersoneel

Samenvatting

Recent afgerond onderzoek naar de psychosociale gesteldheid van politiepersoneel bracht aanzienlijke verschillen aan het licht tussen de psychische gesteldheid van politiepersoneel uit verschillende taakgebieden (I. Van Beek, T.W. Taris en W.B. Schaufeli, De psychosociale gezondheid van politiepersoneel, WODC, 2013 - zie link bij: Meer informatie).
Alhoewel dit onderzoek veel belangrijke informatie heeft opgeleverd, zijn er ook enkele punten waarop een nadere verdieping gewenst is. Deze punten van verdere verdieping geven aanleiding tot de onderstaande onderzoeksvragen, die in afzonderlijke deelonderzoeken beantwoord worden:
1. Hoe scoort politiepersoneel op psychosociale gezondheid wanneer er (per taakgebied) een onderscheid wordt gemaakt naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau?
2. In hoeverre blijven verschillen in psychosociale gezondheid tussen de taakgebieden bestaan wanneer er gecontroleerd wordt voor werk- en demografische kenmerken afzonderlijk, en voor de combinatie van beide?
3. Wat zijn voor ieder taakgebied de meest relevante werkkenmerken als het gaat om het verbeteren van de psychosociale gezondheid?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding en opzet van het onderzoek
  2. Deelstudie 1: Vergelijking van de psychosociale gezondheid van politiepersoneel in referentiegroepen
  3. Deelstudie 2: Vergelijking van de psychosociale gezondheid tussen taakgebieden, rekening houdend met werk- en demografische kenmerken
  4. Deelstudie 3: De meest relevante werkkenmerken voor psychosociale gezondheid per taakgebied
  5. Algemene conclusies en slotbeschouwing

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Schaufeli, W.B., Taris, T.W.
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Faculteit Sociale Wetenschappen, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht - Faculteit Sociale Wetenschappen
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Faculty of Social and Behavioural Sciences, Methodology & Statistics, Utrecht University
Telefoon:
030-2531470

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verdiepende analyse van data uit onderzoek psychosociale gesteldheid van de Nederlandse politie
Projectnummer:
2453
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie