Recidivemeting adolescentenstrafrecht

Recidivemeting adolescentenstrafrecht

Een onderzoek naar de haalbaarheid en eerste resultaten

Samenvatting

Op 1 april 2014 is het adolescentenstrafrecht in werking getreden. Met de komst van het adolescentenstrafrecht is een flexibele toepassing van het jeugd- en volwassenenstrafrecht voor justitiabelen in de leeftijd van 16 tot 23 jaar mogelijk.
Afhankelijk van de juridische condities ‘persoon van de dader’ en ‘omstandigheden waarin het feit is gepleegd’ kan bij een strafzaak tegen een jongvolwassene gekozen worden voor de toepassing van een sanctie uit het jeugdstrafrecht (d.w.z. artikel 77c lid 1 Wetboek van Strafrecht [Sr.] toepassen). Voor 16- en 17-jarigen geldt dat zij onder bepaalde voorwaarden berecht kunnen worden volgens het volwassenenstrafrecht (d.w.z. artikel 77b lid 1 Sr. toepassen). Het huidige onderzoek is een onderdeel van het meerjarig onderzoeksprogramma Monitoring en Evaluatie van het adolescentenstrafrecht. Het doel van deze haalbaarheidsstudie is om te achterhalen hoe de monitoring van de recidive van voor het adolescentenstrafrecht relevante groepen vorm kan worden gegeven. In toekomstige trendrapportages van de monitor jeugdcriminaliteit en de recidivemonitor kan dan ook over de recidive van deze onderzoekgroepen gerapporteerd worden.

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Registratiesystemen
  3. Zaken van minderjarigen berecht volgens volwassenenstrafrecht
  4. Zaken van jongvolwassenen berecht volgens jeugdstrafrecht
  5. Recidive
  6. Conclusie

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Verweij, S., Tollenaar, N.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2020
Reeks:
Memorandum 2019-01
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Haalbaarheidstudie recidivemetingen adolescenten; onderzoeksprogramma Monitoring en Evaluatie Adolescentenstrafrecht
Projectnummer:
2460C
Operationele status:
Afgerond