De toepassing van het jeugdstrafrecht bij jongvolwassenen in de praktijk

De toepassing van het jeugdstrafrecht bij jongvolwassenen in de praktijk

Een procesevaluatie van het adolescentenstrafrecht

Samenvatting

Op 1 april 2014 is het adolescentenstrafrecht in werking getreden. Met het adolescentenstrafrecht beoogt de wetgever sancties uit het jeugdstrafrecht en het volwassenenstrafrecht flexibeler in te kunnen zetten bij daders in de leeftijd van 16 tot 23 jaar. De nadruk binnen het adolescentenstrafrecht ligt op de verruimde openstelling van het jeugdstrafrecht voor jongvolwassen daders van 18 tot 23 jaar (artikel 77c Wetboek van Strafrecht).

Het doel van deze procesevaluatie is om inzicht te krijgen in de wijze waarop deze speciale bejegening van jongvolwassenen na implementatie van het adolescentenstrafrecht in de praktijk wordt uitgevoerd. De focus ligt op de praktijk van de toepassing van het jeugdstrafrecht bij 18- tot 23-jarigen in de verschillende fasen van de strafrechtelijke keten, zowel de vordering en advisering als de berechting en tenuitvoerlegging. Tevens is onderzocht of er regionale verschillen bestaan in de toepassing van het jeugdstrafrecht bij jongvolwassenen. Tot slot is de werkwijze in de praktijk vergeleken met de uitgangspunten van de wet (de gerealiseerde versus de beoogde werkwijze).

Meer informatie is te vinden op de speciale webpagina's over het Onderzoeksprogramma Monitoring en Evaluatie Adolescentenstrafrecht (zie link bij: Meer informatie).

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Fase van vervolging
  4. Fase van berechting en tenuitvoerlegging
  5. Regionale verschillen toepassing jeugdstrafrecht bij jongvolwassenen
  6. Slotbeschouwing

Summary
Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Barendregt, C.S., Beerthuizen, M.G.C.J., Laan, A.M. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2018
Reeks:
Cahiers 2018-14
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Procesevaluatie Wet adolescentenstrafrecht; onderzoeksprogramma Monitoring en Evaluatie Adolescentenstrafrecht
Projectnummer:
2460E
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie