De aparte bejegening van jongvolwassen daders in het (jeugd)strafrecht

De aparte bejegening van jongvolwassen daders in het (jeugd)strafrecht

Een internationale vergelijking

Samenvatting

De doelstelling van dit project is inzicht te krijgen in de aparte bejegening van jongvolwassen daders in het (jeugd)strafrecht (inclusief de interventies die deze jongvolwassenen krijgen) in vergelijking tot de Nederlandse situatie, waarbij specifiek wordt gefocust op een aantal voor Nederland relevante Europese landen.
De doelstelling van het onderzoek is vertaald in de volgende onderzoeksvragen:

 1. In welke Europese landen is er sprake van een aparte bejegening van jongvolwassenen in het strafrecht?
 2. Wat houdt deze aparte bejegening van jongvolwassenen in de verschillende fasen in de praktijk van het strafproces (vervolging, berechting en sanctionering) in deze landen in?
 3. Onder welke voorwaarden en/of juridische condities is het mogelijk jongvolwassenen volgens het jeugdstrafrecht te sanctioneren in andere landen? Is dit bijvoorbeeld afhankelijk van het type delict, de persoon van de dader of anderszins?
 4. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen Nederland en andere landen in de aparte bejegening van jongvolwassenen in de verschillende fasen in de praktijk van het strafproces (vervolging, berechting, tenuitvoerlegging)?
 5. Wat is bekend over de mate waarin in de andere landen in de sanctionering van jongvolwassenen een aparte bejegening wordt toegepast (bijv. hoe vaak het jeugdstrafrecht bij jongvolwassenen wordt toegepast)?
 6. Welke type strafrechtelijke sancties, (maximale) strafmaten en interventies (kunnen of) worden toegepast bij jongvolwassen daders in de (selectie van) Europese landen waar sprake is van een aparte bejegening van jongvolwassen daders?
 7. Wat is bekend over de effectiviteit van deze strafrechtelijke sancties en interventies?

Inhoudsopgave

Dankwoord
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Methode van onderzoek
 3. Internationale bejegening van jongvolwassenen in Europa
 4. Profielschets landen
 5. Vergelijking Nederland en de vier Europese landen
 6. Slotbeschouwing

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Zeijlmans, K., Sipma, T., Laan, A.M. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2019
Reeks:
Cahiers 2019-14
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Internationale vergelijking Adolescentenstrafrecht; onderzoeksprogramma Monitoring en Evaluatie Adolescentenstrafrecht
Projectnummer:
2460H
Operationele status:
Afgerond