Synthese rapport evaluatie adolescentenstrafrecht

Synthese rapport evaluatie adolescentenstrafrecht

Samenvatting

Het WODC verricht(te) van 2014 tot en met 2019 onderzoek naar de toepassing en werking van het adolescentenstrafrecht (ASR). Centraal in het ASR staat het stimuleren van de aparte bejegening van 18- tot 23-jarigen volgens het jeugdstrafrecht.
Het onderzoeksprogramma Monitoring en Evaluatie Adolescentenstrafrecht (M&E ASR) (projectnr. 2460) levert tot 2019 diverse deelprojecten op die samen de aanloop, invoering, toepassing, werking en beoogde effecten van het op 1 april 2014 ingevoerde adolescentenstrafrecht bestuderen. Het doel van dit onderzoek is een overkoepelend antwoord te geven op de vraag of en hoe het adolescentenstrafrecht in de praktijk werkt en uitpakt voor jongvolwassen daders. Wat zijn de successen en knelpunten van de invoering van het adolescentenstrafrecht en welke mogelijkheden zijn er voor de aanpak van jongvolwassenen daders van een misdrijf? Dit overkoepelende onderzoek is een van de deelprojecten in het onderzoeksprogramma Monitoring en Evaluatie Adolescentenstrafrecht dat het WODC uitvoert (projectnrs. 2460A t/m K).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Synthese rapport evaluatie adolescentenstrafrecht
Projectnummer:
2460K
Operationele status:
Lopend