Vooronderzoek Registratiepraktijk tbs

Straffen en maatregelen / Dwangbehandeling

Vooronderzoek Registratiepraktijk tbs

Samenvatting

Uit eerder onderzoek naar de tenuitvoerlegging van de Tbs-maatregel (S. van Nieuwenhuizen e.a., TBS-behandeling geprofileerd: een gestructureerde casussenanalyse, 2011) komen twee belangrijke aandachtspunten naar voren: het gebrek aan registratie en dossiervorming en de beperkte mate waarin de landelijke zorgprogramma’s in de praktijk worden toegepast. De Forensisch Psychiatrische Centra (FPC’s) zijn gevraagd de patiëntdossiers nauwkeuriger bij te houden en van meer informatie te voorzien. De FPC’s hebben toegezegd hieraan gevolg te geven.
Om te voorkomen dat een grootschalig onderzoek wordt opgetuigd om vast te stellen dat de registratie tekortschiet voor het kunnen beantwoorden van de onderzoeksvragen, is een vooronderzoek uitgevoerd. Hierin is nagegaan of de registratie en toegankelijkheid van de gegevens met betrekking tot (de behandeling van) tbs-gestelden in de klinieken van voldoende kwaliteit is om een nieuw onderzoek naar de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel te starten.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Registratie in de praktijk
  3. Conclusie en discussie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Jongebreur, W., Reitsma, J., Walberg, A.
Organisatie(s):
Significant , WODC
Plaats uitgave:
Barneveld
Uitgever:
Significant
Jaar van uitgave:
2015

Bestelinformatie

Adres:
Significant APE
 
Parijsboulevard 209d
 
3541 CS Utrecht
E-mailadres:
info@significant.nl
Website:
https://ape.significant-groep.nl/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
TBS-behandeling geprofileerd; vervolgonderzoek
Projectnummer:
2464
Operationele status:
Afgerond