Haalbaarheid recidivemeting inzake woninginbraak en gewelddadige vermogensmisdrijven

Haalbaarheid recidivemeting inzake woninginbraak en gewelddadige vermogensmisdrijven

Verslag van een voorstudie naar de uitvoerbaarheid van metingen op basis van de OBJD

Samenvatting

Het huidige onderzoek heeft als doel vast te stellen of op basis van de Onderzoek- en Beleidssdatabase Justitiële Documentatie (OBJD) een volledig dan wel representatief beeld geschetst kan worden van de strafrechtelijke carrières van op OM-niveau verdachte woninginbrekers en gewelddadige overvallers. In dit onderzoek zal onder meer worden gekeken of de gevonden aantallen voldoen voor statistische analyses. Ook zal in de discussie gekeken worden hoe de gevonden aantallen zich verhouden ten opzichte van andere bronnen over dezelfde materie.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Methode van onderzoek
  3. Resultaten
  4. Discussie en conclusie

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Beerthuizen, M.G.C.J., Wartna, B.S.J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2014
Reeks:
Memorandum 2014-08

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Recidive woninginbrekers; haalbaarheidsonderzoek
Projectnummer:
2465
Operationele status:
Afgerond