Achtergronden van de detentieratio in Caribisch Nederland

Achtergronden van de detentieratio in Caribisch Nederland

Samenvatting

Aanleiding voor het onderzoek waren diverse publicaties waarin gemeld werd dat de detentieratio, gedefinieerd als het aantal gedetineerden per 100.000 inwoners, in Caribisch Nederland ruim acht keer hoger ligt dan in Europees Nederland. Gecombineerd met jarenlange tekorten aan detentieplaatsen in het recente verleden zorgde dit voor een voortdurende druk op de beschikbare detentiecapaciteit in Caribisch Nederland. Het steeds weer vergroten van detentiecapaciteit is zeer kostbaar en kent financiële en fysieke grenzen.
Op dit moment is er bovendien onvoldoende inzicht in de aard en achtergronden van de hoge detentieratio. Onduidelijk is daardoor ook hoe deze zich in de toekomst zal ontwikkelen, en welke effecten er zouden kunnen optreden bij eventuele beleids-wijzigingen, bedoeld om de ratio te beïnvloeden.
Om beter grip te krijgen op de behoefte aan detentiecapaciteit en de factoren die een rol spelen in de ontwikkeling is onderzoek verricht naar mogelijke achtergronden van de hoge detentieratio in Caribisch Nederland.

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksmethoden
  3. Algemene situatieschets
  4. Relevante factoren vanuit de strafrechtketen
  5. Mogelijke achtergronden van criminaliteit
  6. Conclusies en discussie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Leertouwer, E.C., Zaalberg, A., Busker, A.L.J. (medew.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2015
Reeks:
Cahiers 2015-12
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Hoge detentieratio Caribisch Nederland
Projectnummer:
2468
Operationele status:
Afgerond