Privacyrecht en slachtoffers

Civiel recht en civiel proces / Verzekeringswezen

Privacyrecht en slachtoffers

Een studie naar de grondslagen en juridische kaders van privacy van slachtoffers

Samenvatting

In deze studie staan de juridische grondslagen en kaders die van belang zijn bij de bescherming van de privacy van slachtoffers van strafbare feiten centraal. Het uitgangspunt van deze studie ligt besloten in de centrale vraag die luidt:
Wat zijn de juridische kaders met betrekking tot de bescherming van de privacy en de identiteit binnen het strafproces en het gebruik van persoonsgegevens van slachtoffers en hun naasten in en rondom het strafproces?
Deze vraagstelling is nader bepaald in de volgende zes deelvragen:

 1. Worden de verschillende vormen van privacy van elkaar afgebakend, en zo ja hoe en door wie?
 2. Wat wordt er op nationaal en Europees niveau verstaan onder het begrip privacyrecht?
 3. Kan bescherming van de identiteit hier ook onder vallen?
 4. Welke Europese/nationale rechten kunnen slachtoffers en hun naasten doen gelden met betrekking tot het gebruik van hun persoonsgegevens in en rondom het strafproces?
 5. Welke Europese/nationale rechten kunnen slachtoffers en hun naasten doen gelden met betrekking tot de bescherming van hun privacy en identiteit binnen het strafproces (inclusief bescherming ten opzichte van de verdachte en de media) met betrekking tot Nederland, Engeland & Wales en Belgiƫ?
 6. Bestaan hierin verschillen tussen de genoemde landen? Zo ja, wat ligt daaraan ten grondslag?

Het onderzoek bestaat uit twee delen (projectnummers 2473A en 2473B). Een synthese van beide onderzoeken is als pdf-bijlage toegevoegd.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

 1. Inleiding
 2. Betekenis en grondslagen van privacy
 3. Europese normering van het recht op privacy
 4. Privacybescherming van slachtoffers in Nederland
 5. Privacybescherming van slachtoffers in Belgiƫ
 6. Privacybescherming van slachtoffers in Engeland en Wales
 7. Conclusies

Literatuurlijst
Rechtspraak
Gesproken deskundigen
Samenstelling begeleidingscommissie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Leij, J.B.J. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom criminologie
Jaar van uitgave:
2015
ISBN:
978-94-6336-651-0
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Lemma
Telefoon:
+31 (0)70-3307033
Fax:
+31 (0)70-3307030
E-mailadres:
info@boomlemma.nl
Website:
www.boomlemma.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Bescherming van privacy van slachtoffers (Deel A)
Projectnummer:
2473A
Operationele status:
Afgerond