Onbeperkt toegang tot recht?

Onbeperkt toegang tot recht?

Slachtoffers met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen

Samenvatting

Dit verkennende onderzoek richt zich op de groep licht verstandelijk beperkte (LVB) en zwakbegaafde slachtoffers van criminaliteit. In dit onderzoek gaat het om de vraag: Hoe kunnen slachtoffers met een licht verstandelijke beperking daar waar nodig ondersteund worden in het effectueren van hun rechten en beschermd worden tegen secundaire victimisatie?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Resultaten I: knelpunten
  4. Resultaten II: oplossingsrichtingen
  5. Kwetsbare groepen - vergelijkbare problematiek?
  6. Conclusie en discussie

Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Spaan, N., Kaal, H.
Organisatie(s):
Hogeschool Leiden , Expertisecentrurm William Schrikker, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Hogeschool Leiden
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Hogeschool Leiden
 
Zernikdreef 11
 
2333 AK Leiden
Telefoon:
071-5188800
Website:
www.hsleiden.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Kwetsbare slachtoffers: licht verstandelijk beperkten (LVB-ers) en zwakbegaafden
Projectnummer:
2474A
Operationele status:
Afgerond