Secundaire analyse kwaliteitsmeting slachtofferzorg

Criminologie en victimologie / Slachtofferenquete

Secundaire analyse kwaliteitsmeting slachtofferzorg

Samenvatting

In dit rapport worden de bevindingen gepresenteerd van een onderzoek naar de kenmerken van slachtoffers die negatieve ervaringen opdeden met politie en justitie. Daarvoor is een secundaire analyse uitgevoerd op de verzamelde data in de slachtoffermonitor. Vervolgens zijn de resultaten van de data-analyse geconfronteerd met en nader uitgediept aan de hand van de praktijkervaringen van zeven medewerkers van slachtofferloketten. In een groepsdiscussie is met hen gesproken over kenmerken en omstandigheden van slachtoffers met slechte ervaringen, hoe zij daar mee omgaan en wat er verbeterd kan worden.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Managementsamenvatting
Management summary

  1. Inleiding
  2. Slachtoffers met negatieve ervaringen
  3. Slachtoffers met zeer negatieve ervaringen
  4. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Tillaart, J. van den, Timmermans, M., Homburg, G.
Organisatie(s):
Regioplan Beleidsonderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan Beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Secundaire analyse slachtoffermonitor
Projectnummer:
2474B
Operationele status:
Afgerond