Monitor Vrijheidsbeperkende Sancties (MVS)

Detentie en reclassering / Reclassering

Monitor Vrijheidsbeperkende Sancties (MVS)

integratie en verbetering van bestaande informatiesystemen

Samenvatting

Ten behoeve van het Ketenoverleg Vrijheidbeperkende Sancties (KVS) is er de wens om een tweetal monitoren te integreren. Het doel van deze integratie is om uit één systeem zowel managementinformatie voor de reclassering als voor/over de justitiële voorwaarden te genereren. Het betreft hier informatie over de werkstromen van de drie reclasseringsorganisaties en de meer ketenbrede monitoring van justitiële voorwaarden. Geïnventariseerd wordt wat de informatiebehoefte van de verschillende gebruikers is en welke wensen zij hebben t.a.v. ontsluiting van de informatie via gebruikersinterfaces. Hoe kan een geïntegreerd systeem worden vormgegeven om data op te slaan, rapportages te produceren en trends te signaleren? Hoe kan worden aangesloten bij de al bestaande monitoren wat betreft teleenheden, definities, meetmethoden enz.?

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor Vrijheidsbeperkende Sancties (MVS); integratie en verbetering van bestaande informatiesystemen
Organisatie(s):
WODC
Projectnummer:
2475
Operationele status:
Afgerond