Zelfredzaamheid gedetineerden

Wetgeving en beleid / Penitentiair beleid

Zelfredzaamheid gedetineerden

Mogelijkheden binnen de muren

Samenvatting

Om meer zicht te krijgen op acties en maatregelen ter bevordering van zelfredzaamheid in een penitentiaire setting heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) het WODC gevraagd een studie uit te voeren waarin ervaringen met zelfredzaamheid bij gedetineerden in andere westerse landen worden onderzocht. Ook aanpalende sectoren zoals gesloten psychiatrische settings kunnen hierbij interessant zijn. In deze studie wordt niet alleen naar positieve of ‘wenselijke’ effecten van deze acties en maatregelen op het gebied van zelfredzaamheid gekeken, ook eventuele negatieve uitkomsten en neveneffecten worden gerapporteerd. De bevindingen van deze studie kunnen van waarde zijn bij de invulling van nieuwe (kostenbesparende) regimes.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Dagprogramma
  4. (Self-)Management
  5. Omgevingsfactoren
  6. Technologische ontwikkelingen
  7. Conclusie

Summary
Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Molleman, T.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2014
Reeks:
Cahiers 2014-18
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Zelfredzaamheid gedetineerden
Projectnummer:
2478
Operationele status:
Afgerond