Van voorwaardelijk naar onvoorwaardelijk terbeschikkinggesteld

Straffen en maatregelen / Dwangbehandeling

Van voorwaardelijk naar onvoorwaardelijk terbeschikkinggesteld

Over omzettingen en hervattingen

Samenvatting

In Nederland kan aan individuen met een psychische stoornis die een ernstig delict hebben gepleegd een tbs-maatregel worden opgelegd. Er bestaan twee vormen van de tbs-maatregel: met voorwaarden of met dwangverpleging.

Bij de tbs met voorwaarden worden bepaalde op de individu afgestemde voorwaarden opgelegd, zoals het verplicht innemen van medicatie, het onthouden van alcohol- of drugsgebruik of het volgen van een (dag-)behandeling. Als deze voorwaarden niet voldoende zijn om de veiligheid van de maatschappij te borgen, kan de tbs-gestelde alsnog worden opgenomen in het kader van een tbs met dwangverpleging, er wordt dan gesproken van een omzetting.

De tbs met dwangverpleging is de bekendste vorm van tbs, hierbij wordt de tbs-gestelde gedwongen opgenomen in een forensisch psychiatrisch centrum (fpc) en wordt daar behandeld. Aan het einde van de tbs met dwangverpleging volgt voor de meeste tbs-gestelden een periode waarin de dwangverpleging voorwaardelijk wordt beƫindigd (VB). Tijdens deze periode is de tbs-gestelde niet meer gedwongen opgenomen in een fpc, maar verblijft hij/zij onder voorwaarden in de maatschappij. Als de voorwaarden niet voldoende zijn om de veiligheid van de maatschappij te borgen, kan de tbs-gestelde opnieuw worden opgenomen in het kader van een tbs met dwangverpleging, er wordt dan gesproken van een hervatting.

Het WODC heeft onderzocht hoe vaak omzettingen en hervattingen voorkomen en wat de factoren zijn die met omzettingen en hervattingen samenhangen.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Tbs met voorwaarden
  3. Voorwaardelijke beƫindiging van de verpleging van overheidswege
  4. Conclusie en discussie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nagtegaal, M.H., Boonmann, C., Stuurman, J.J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2017
Reeks:
Cahiers 2017-05
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
TBS met voorwaarden
Projectnummer:
2479
Operationele status:
Afgerond