Arbeidsmarkt voor cyber security professionals

Arbeidsmarkt voor cyber security professionals

Samenvatting

Er wordt een tekort aan cyber security professionals voorzien als gevolg van de toenemende digitalisering van de maatschappij en de daarmee gepaard gaande risico’s. Deze professionals zijn nodig om betrouwbare ICT te kunnen blijven maken en zijn een voorwaarde voor de groei van de digitale economie in Nederland. Een tekort aan cyber security professionals is een grote kwetsbaarheid voor de weerbaarheid van de vitale sectoren. Momenteel bestaat er een groot verschil tussen de vraag en het aanbod van (technische) cyberprofessionals op de arbeidsmarkt.
In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal:

  1. In hoeverre is er, nu en in de toekomst, een mogelijk kwalitatief en kwantitatief tekort aan Cyber Security Professionals op hoger en middelbaar niveau te verwachten?
  2. Hoe kunnen deze tekorten op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt voor Cyber Security Professionals worden opgelost?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding en achtergrond van het onderzoek
  2. Het werkveld van de Cyber Security Professionals en conceptueel kader
  3. De vraag op de arbeidsmarkt naar Cyber Security Professionals
  4. Aanbod van Cyber Security Professionals: onderwijs en opleiding
  5. Discrepanties op de arbeidsmarkt en oplossingsrichtingen
  6. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Lakerveld, J.A. van, Broek, S.D., Buiskool, B.J., Grijpstra, D.H., Gussen, I., Tönis, I.C.M., Zonneveld, C.A.J.M.
Organisatie(s):
Universiteit van Leiden - PLATO, Ockham IPS, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden - PLATO
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Cyber Security professionals
Projectnummer:
2486
Operationele status:
Afgerond