Indicatoren en manifestaties van weerbaarheid van de Nederlandse bevolking tegen extremistische boodschappen

Indicatoren en manifestaties van weerbaarheid van de Nederlandse bevolking tegen extremistische boodschappen

Een theoretische en methodologische verkenning

Samenvatting

Dit onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in de kenmerken van weerbaarheid van de Nederlandse bevolking tegen een extremistisch gedachtegoed en het ontwikkelen van mogelijke methoden om deze kenmerken periodiek te meten. De twee algemene onderzoeksvragen luiden:

  1. Wat is de weerbaarheid tegen extremistische boodschappen?
  2. Is deze vorm van weerbaarheid te meten en zo ja, hoe?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Introductie
  2. Wat is weerbaarheid? Literatuurstudie, interviews en inzichten vanuit de praktijk
  3. Analyse bestaande data: institutioneel vertrouwen
  4. Analyse nieuwe data: weerbaarheid onder de Nederlandse bevolking
  5. Analyse weerbaarheid middels sociale media
  6. Conclusie en discussie

Literatuur
Apendices

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Mann, L., Doosje, B., Konijn, E.A., Nickolson, L., Moore, U., Ruigrok, N.
Organisatie(s):
Universiteit van Amsterdam - Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Forum instituut voor multiculturele vraagstukken, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Universiteit van Amsterdam
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
UvA - Faculteit der Maatschappij- en gedragswetenschappen
Website:
http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/faculteiten/content/faculteit-der-maatschappij-en-gedragswetenschappen/faculteit-der-maatschappij-en-gedragswetenschappen.html

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De meetbaarheid van de weerbaarheid
Projectnummer:
2488
Operationele status:
Afgerond