Onafhankelijke casemanager in de vreemdelingenketen

Onafhankelijke casemanager in de vreemdelingenketen

Perspectieven vanuit het buitenland

Samenvatting

Een inventarisatie van mogelijke voor- en nadelen verbonden aan het inzetten van onafhankelijke casemanagers in de vreemdelingenketen. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag welke cruciale randvoorwaarden en werkwijzen er bestaan om casemanagement in de vreemdelingenketen succesvol te doen zijn. Casemanagement is in dit onderzoek opgevat als het bieden van onafhankelijke en persoonlijke ondersteuning van asielmigranten, vanaf binnenkomst tot aan inburgering of eventuele terugkeer naar het land van herkomst, waarbij oog is voor zowel de belangen van de overheid als voor die van de vreemdeling.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Management summary (NL)
Management summary (EN)

  1. Inleiding
  2. Ervaringen met casemanagement
  3. Inventarisatie buitenlandse casussen
  4. ASAS, CAS en ASP in Australië
  5. Migrationsverket in Zweden
  6. Key Worker Pilot in het Verenigd Koninkrijk
  7. Terugkeerwoningen in België
  8. Samenvatting en conclusies

Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Odé, A., Heuts, L., Witkamp, B.
Organisatie(s):
Regioplan Beleidsonderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan Beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Mogelijke toegevoegde waarde van een onafhankelijke casemanager naast de bestaande inzet van COA en DT&V
Projectnummer:
2491
Operationele status:
Afgerond