Terugkeer van vertrekplichtige vreemdelingen

Terugkeer van vertrekplichtige vreemdelingen

Een verkenning van interventies om zelfstandige terugkeer te stimuleren

Samenvatting

Het voorliggende onderzoek bevat de resultaten van de verkenning van de mogelijkheden om inzichten over gedragsbeïnvloeding toe te passen in de begeleiding van vertrekplichtige vreemdelingen bij zelfstandige terugkeer. In dit onderzoek zijn de belangrijkste belemmeringen voor terugkeer geïnventariseerd, zijn zes gedragsinterventies uit andere beleidsterreinen dan de vreemdelingenketen nader bestudeerd en is de mogelijke bruikbaarheid van nudging voor het stimuleren van terugkeer in kaart gebracht.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Belemmeringen bij zelfstandige terugkeer
  3. Gedragsinterventies andere sociale domeinen
  4. Toepasbaarheid nudges bij terugkeer
  5. Samenvatting en conclusie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Klaver, J., Telli, S., Witvliet, M.
Organisatie(s):
Regioplan beleidsonderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effectiviteit gedragsinterventies bij terugkeerbejegening
Projectnummer:
2492
Operationele status:
Afgerond