Publiek-private opsporing: vele handen maken licht werk?

Staats- en bestuursrecht / Publiek-private samenwerking

Publiek-private opsporing: vele handen maken licht werk?

Eindrapport Evaluatie vervolgpilot samenwerking particuliere onderzoeksbureaus met politie en Openbaar Ministerie

Samenvatting

Particuliere onderzoeksbureaus (POB’s) voeren, in opdracht van bedrijven en particulieren, recherche-werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden hebben vaak betrekking op strafbare feiten zoals fraude en laakbaar handelen van werknemers, waaronder verduistering, diefstal en misbruik van bedrijfsmiddelen. Daarnaast verrichten POB’s ook adviserende werkzaamheden, pre-screening van nieuwe werknemers etc. De wettelijke grondslag voor POB’s is in 1997 vastgelegd in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). Deze wet bepaalt de kaders waarbinnen de POB’s hun werkzaamheden verrichten.
De overkoepelende vraagstelling van dit onderzoek luidt oorspronkelijk als volgt:

  1. Welke bijdrage kunnen POB’s leveren bij de strafrechtelijke opsporing en vervolging van zaken op het gebied van vermogenscriminaliteit? Wat zijn good practices?
  2. Zijn er neveneffecten verbonden aan het inschakelen van POB’s bij de strafrechtelijke opsporing en vervolging? Welke zijn dat?

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksaanpak en verantwoording
  3. Resultaten vervolgpilot
  4. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kuin, M.C., Wilms, P.J.M.
Organisatie(s):
APE Public Economics, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
APE Public Economics
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
APE Public Economics
Telefoon:
070 3114855
Fax:
070 3114866
E-mailadres:
ape@ape.nl
Website:
www.ape.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vervolgpilot samenwerking POB, OM en Politie
Projectnummer:
2495
Operationele status:
Afgerond