Evaluatie van de methode voogdij

Evaluatie van de methode voogdij

Samenvatting

In Nederland staan alle minderjarigen onder gezag (art 1: 245 BW). Dat gezag wordt normaliter door (een van) beide ouders uitgeoefend. Als de ouders daartoe niet in staat zijn kan de rechter een maatregel van ondertoezichtstelling (ots) uitspreken waarmee een kind onder toezicht wordt gesteld van een gezinsvoogd. Bij ontheffing en ontzetting uit de ouderlijke macht wordt een voogdijmaatregel uitgesproken door de rechter.
De nieuwe methode voogdij moet vooral de overdracht van het gezag van instellingsvoogdij naar natuurlijke personen, te weten pleegoudervoogden of burgervoogden, waar mogelijk bevorderen. Met de toepassing van de nieuwe methode voogdij wordt beoogd bij alle voogdijpupillen te werken volgens de geformuleerde methodische doelen.
Dit onderzoek heeft als doel na te gaan (1) in welke mate volgens de methode voogdij wordt gewerkt, (2) in welke mate de beoogde resultaten worden bereikt en (3) wat de ervaringen zijn van diverse betrokkenen met de methode voogdij. Tot slot (4) is nagegaan welke duiding er kan worden gegeven aan de ontwikkeling van het aantal voogdijpupillen en het aantal voogdijoverdrachten.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Methoden van onderzoek
  3. Werken volgens de methode voogdij: ervaringen van instellingen
  4. Ervaringen van pleegouders en pupillen
  5. Voogdijoverdracht van instelling naar natuurlijke personen
  6. Ontwikkeling in het aantal voogdijpupillen
  7. Conclusies

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Smit, W., Tillaart, J. van den, Snijdewint, M., Rothe, R. (medew.), Boven, J. van (medew.), Woude, F. van der (medew.), Dijk, J. van (medew.)
Organisatie(s):
Regioplan Beleidsonderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Implementatie nieuwe methode Voogdij
Projectnummer:
2496
Operationele status:
Afgerond