Evaluatie Politiewet 2012 in de Eenheid Oost-Nederland en landelijke thema's

Evaluatie Politiewet 2012 in de Eenheid Oost-Nederland en landelijke thema's

Samenvatting

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam heeft op verzoek van de commissie Evaluatie Politiewet 2012 een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de werking van de nationale politie in de Eenheid Oost-Nederland. Daarnaast heeft de minister toezeggingen gedaan om deze evaluatie te koppelen aan de landelijke thema’s ‘rol van de korpschef’, ‘het gebruik van de aanwijzingsbevoegdheid’ en ‘de constructie van de politie als aparte rechtspersoon’, hetgeen eveneens in deze rapportage is opgenomen.
Het evaluatieonderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de gevolgen van de invoering van de nationale politie bij de Eenheid Oost-Nederland. De hoofdvraag die aan het onderzoek ten grondslag ligt is: "Wat is de stand van zaken omtrent de invoering van de nationale politie in Oost-Nederland?" Het antwoord op deze vraag moet uitwijzen of het nieuwe politiebestel lijkt te werken voor alle betrokken partijen zoals de wetgever het heeft beoogd.

Inhoudsopgave

Begeleidende Nota van de Commissie Evaluatie Politiewet 2012 (voorz. A.H.G. Rinnooy Kan)
Voorwoord
Samenvatting
Gebruikte afkortingen, overzicht figuren en tabellen

  1. Doel van het document
  2. Achtergrond evaluatieonderzoek Eenheid Oost-Nederland
  3. Onderzoeksvragen en onderwerpen in de evaluatie
  4. Aanpak van het onderzoek
  5. Bevindingen per thema
  6. Conclusie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Jacobs, G., Bayerl, P.S., Brein, E., Flory, M. , Bunt, H. van de, Haas, N., Prins, R.
Organisatie(s):
Commissie Evaluatie Politiewet 2012, Erasmus Universiteit Rotterdam - Rotterdam School of Management (RSM), Universiteit Leiden - Public Administration
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Erasmus Universiteit Rotterdam - Rotterdam School of Management (RSM)
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Erasmus University Rotterdam - Rotterdam School of Management (RSM)
Telefoon:
010 408 2585
Website:
www.rsm.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie invoering Nationale Politie; onderdeel Oost-Nederland
Projectnummer:
2497
Operationele status:
Afgerond