Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2020

Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2020

Beleidsneutrale ramingen

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2020. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte voor intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen).

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Achtergrondfactoren
 3. Opsporing
 4. Slachtofferzorg
 5. Vervolging
 6. Rechtspraak
 7. Tenuitvoerlegging
 8. Reclassering en kinderbescherming
 9. Vreemdelingenbewaring
 10. Rechtsbijstand
 11. Nawoord

Summary
Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Smit, P.R. (eindred.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2015
Reeks:
Cahiers 2015-07
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Actualisering PMJ t/m 2020
Projectnummer:
2500
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie