Inrichting en organisatie Brandweerkorps en Korps Politie Caribisch Nederland

Staats- en bestuursrecht / Brandweer

Inrichting en organisatie Brandweerkorps en Korps Politie Caribisch Nederland

Samenvatting

De staatkundige hervormingen binnen het Koninkrijk van oktober 2010 hebben een wijziging met zich meegebracht voor de politie en de brandweer op de drie BES-eilanden. De politiekorpsen en brandweerkorpsen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn samengevoegd tot één politiekorps (Korps Politie Caraïbisch Nederland, KPCN), respectievelijk één brandweerkorps (Brandweerkorps Caraïbisch Nederland, BKCN). De Minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) is korpsbeheerder van zowel het KPCN als het BKCN. De minister van VenJ draagt als korpsbeheerder van het politie- en het brandweerkorps Caraïbisch Nederland zorg voor de kwaliteit van de taakuitoefening, de resultaten en het beheer van de beide korpsen. De volgende probleemstelling staat in dit rapport centraal: In hoeverre functioneren het Korps Politie Caribisch Nederland en het Brandweerkorps Caribisch Nederland in kwantitatief en kwalitatief opzicht binnen de kaders van wet- en regelgeving c.q. in hoeverre zouden zij in staat moeten zijn binnen die kaders te functioneren?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methodische verantwoording
  3. Brandweerkorps Caribisch Nederland
  4. Verbetermogelijkheden
  5. Conclusie BKCN
  6. KPCN
  7. Verbetermogelijkheden KPCN
  8. Conclusies KPCN
  9. Tot slot

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nauta, O., Egmond, P. van
Organisatie(s):
DSP-groep, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
DSP-Groep
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
DSP-groep
 
Van Diemenstraat 374
 
1013 CR Amsterdam
Telefoon:
020 6257537
E-mailadres:
dsp@dsp-groep.nl
Website:
www.dsp-groep.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie inrichting van politiekorps en brandweerkorps op de BES-eilanden
Projectnummer:
2517
Operationele status:
Afgerond