Strafrechtelijke recidive bij plegers van huiselijk geweld

Strafrechtelijke recidive bij plegers van huiselijk geweld

Ontwikkeling in de terugval en lange termijn-effect Wet tijdelijk huisverbod

Samenvatting

Het WODC heeft in 2013 eerder verslag gedaan van de strafrechtelijke recidive door plegers van huiselijk geweld (zie link bij: Meer informatie). Het ging toen om de groep bestraft in 2007-2009.
Sinds enkele jaren kan een verdachte van huiselijk geweld bij een incident op last van de burgemeester maximaal 28 dagen uit huis worden geplaatst. Dit om verdere escalatie te voorkomen en een begin te maken met hulpverlening aan verdachte en slachtoffer. Onderzoek- en adviesbureau Regioplan voerde onderzoek uit naar de effecten van de uithuisplaatsingen in het kader van de Wet tijdelijk huis-verbod (Wth) en vond aanwijzingen dat de recidive in de maanden na het incident bij uithuisgeplaatsten lager was dan in een controlegroep van huiselijk-geweldplegers (HG-plegers) zonder huisverbod (zie link bij: Meer informatie).
Dit rapport bespreekt de resultaten van een vervolg op het onderzoek van Regioplan, maar bevat ook een update van de recidivecijfers in de populatie van vervolgde plegers van huiselijk geweld.

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode van onderzoek
  3. Resultaten
  4. Conclusie en discussie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Alberda, D.L., Boonmann, C., Wartna, B.S.J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2015
Reeks:
Cahiers 2015-13
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Actualisering Recidive huiselijk geweld 2014
Projectnummer:
2521A
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie