Scenariostudie capaciteitsbehoefte van justitiële inrichtingen opnieuw bekeken

Scenariostudie capaciteitsbehoefte van justitiële inrichtingen opnieuw bekeken

Lessen voor de toekomst

Samenvatting

In augustus 2007 heeft het 'EIM Onderzoek voor Bedrijf en Beleid' in opdracht van het WODC een scenariostudie voor de capaciteitsbehoefte van justitiële inrichtingen uitgebracht (Hauw et al., 2007). Het EIM ontwikkelde in totaal acht scenario's, die werden doorgerekend met het Prognose Model Justitiële Ketens (PMJ) dat door het WODC is ontwikkeld en elk jaar gebruikt wordt om beleidsneutrale ramingen te maken. Deze korte studie bekijkt in hoeverre de diverse scenario's zijn uitgekomen.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Beschrijving oorspronkelijke scenario's
  3. Resultaten EIM
  4. Vergelijking met realisaties
  5. Samenvatting en conclusie
  6. Lessen voor de toekomst
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Moolenaar, D.E.G.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2014
Reeks:
Memorandum 2014-01

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Scenariostudie EIM opnieuw bekeken
Projectnummer:
2522
Operationele status:
Afgerond