Alleen voor de vorm?

Alleen voor de vorm?

Frequentie, organisatie en praktijk van pro-formazittingen

Samenvatting

Pro-formazittingen, waarin een oordeel wordt gegeven over voortzetting van de voorlopige hechtenis, worden op dit moment nog weinig gebruikt voor de regievoering en de planning van het onderzoek op de terechtzitting. Ook is er vanuit de rechtspraktijk en wetenschap kritiek op de huidige gang van zaken en de wijze waarop de verlenging van voorlopige hechtenis wordt beoordeeld. Bovendien blijken er in de rechtspraktijk onduidelijkheden te bestaan over de taakafbakeningen van de betrokken functionarissen. In dit onderzoek ligt de nadruk op hoe de pro-formazittingen in de praktijk verlopen. De volgende onderzoeksvraag wordt in dit rapport beantwoord:
Wat is de frequentie van pro-formazittingen bij rechtbanken en gerechtshoven en hoe ziet de organisatie en de praktijk van pro-formazittingen bij deze gerechten eruit?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksmethoden
  3. Het juridisch kader van pro-forma- en regiezittingen in strafzaken
  4. De frequentie van pro-formazittingen
  5. De organisatie en praktijk van pro-forma- en regiezittingen
  6. Conclusies

Literatuur en jurisprudentie
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Dubelaar, M., Leusden, R. van, Voorde, J. ten, Wingerden, S. van
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden - Faculteit der rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Leiden, Faculteit der rechtsgeleerdheid/FSW

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Pro-formazittingen en voorlopige hechtenis
Projectnummer:
2523
Operationele status:
Afgerond