Zelfredzaamheid in detentie

Zelfredzaamheid in detentie

Evaluatie van de pilot Participerende Detentie & Maatschappelijke Arbeid PI Nieuwersluis

Samenvatting

In onderhavige evaluatie is onderzocht op welke manier aan gedetineerden meer eigen verantwoordelijkheid wordt gegeven bij het dagelijks leven en werken in en buiten de PI Nieuwersluis, in hoeverre de genomen maatregelen in de pilot leiden tot zelfredzaamheid bij de gedetineerden en of er sprake is van een kostenbesparing. In het onderzoek is gekeken naar: 

 1. De huidige en gewenste zelfredzaameheid van de de gedetineerden in de PI Nieuwersluis
 2. De maatregelen die genomen zijn in het kader van de pilot en de visie daarop
 3. De uitkomsten van de pilot (zelfredzaamheid en veiligheid)
 4. Andere maatregelen ter bevorderen van de zelfredzaamheid
 5. De kostenbesparing door de pilot

Inhoudsopgave

Voorwoord

Samenvatting

Summary

Afkortingen

 1. Inleiding en achtergrond
 2. Onderzoeksvragen en onderzoeksverantwoording
 3. Theoretisch kader: zelfredzaamheid gedetineerden
 4. Beschrijving Pilot Participerende Detentie & Maatschappelijke Arbeid
 5. Resultaten PDMA
 6. Veiligheid en kostenbesparing binnen de pilot PDMA
 7. Vooruitblik op de toekomst
 8. Conclusies

Literatuurlijst

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Jong, B.J. de, Willems, P.J.H., Torregrosa, L.D.R.
Organisatie(s):
Van Montfoort , WODC
Plaats uitgave:
Woerden
Uitgever:
VanMontfoort
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Pilot zelfredzaamheid gedetineerden Nieuwersluis
Projectnummer:
2526A
Operationele status:
Afgerond