Het sturingsvraagstuk Nationale Politie - verhoudingen met de minister van Veiligheid en Justitie

Het sturingsvraagstuk Nationale Politie - verhoudingen met de minister van Veiligheid en Justitie

Eindrapportage Leeronderzoek

Samenvatting

Het doel van het onderzoek is om theoretische en praktijkkennis op te doen die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de relatie tussen het ministerie van VenJ en de Nationale Politie. Naast een rapport met bevindingen wordt er een stappenplan ontwikkeld waarmee medewerkers van VenJ en de Nationale Politie gericht op werkbezoek kunnen gaan bij grote bedrijven en instellingen. De gedachte hierbij is om, vanuit een gemeenschappelijk en we-tenschappelijk onderbouwd kader, samen te leren van andere organisaties en die ervarin-gen te vertalen naar de situatie van de minister van VenJ en de politieorganisatie. Het slot van deze rapportage bevat een set vragen die gebruikt kunnen worden bij de af te leggen werkbezoeken.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Kaders voor sturing
  3. Sturing in organisaties
  4. Mogelijke modellen voor sturing van de nationale politie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ridder, J. de, Winter, H.B., Hollander, M.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Pro facto
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Pro Facto
Telefoon:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailadres:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Sturing en toezicht binnen grote organisaties binnen de overheid, semi-overheid en bedrijfsleven
Projectnummer:
2527
Operationele status:
Afgerond