De Nationale Veiligheidsindices vertaald naar regionaal niveau

Criminologie en victimologie / Sociale veiligheid

De Nationale Veiligheidsindices vertaald naar regionaal niveau

Een verkenning van de mogelijkheden

Samenvatting

In het onderzoek Naar Nationale Veiligheidsindices wordt een methode beschreven om de ontwikkelingen in criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving in Nederland op een zo betrouwbaar mogelijke manier in kaart te brengen. In dit vervolgonderzoek wordt nagegaan of deze methode ook toegepast kan worden om op regionaal (liefst gemeentelijk) niveau deze verschillende trends te berekenen. En op welke manier de ontwikkelde methode technisch toe te passen is op regionaal niveau. Om een juist beeld te krijgen van de mogelijkheden tot regionalisering zijn er in dit onderzoek drie voorbeelden uitgewerkt. Er is daarbij gekozen voor een regionalisering naar een G4-gemeente (Amsterdam), een G32-gemeente (Groningen) en een kleine gemeente (Bedum).

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Mogelijkheden van regionalisering
  3. Voorbeeld van regionalisering voor drie gemeenten
  4. Slotbeschouwing

Summary
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Cuyper, R.H. de, Weijters, G., Vergouw, S.J., Jennissen, R.P.W.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2015
Reeks:
Cahiers 2015-09
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Haalbaarheid regionalisering NVI
Projectnummer:
2528
Operationele status:
Afgerond