Financiële evaluatie College voor de Rechten van de Mens

Financiële evaluatie College voor de Rechten van de Mens

Samenvatting

Het onderzoek richtte zich op een beoordeling van de prestaties van het College in relatie tot de ambities bij oprichting en gegeven de beschikbare middelen. Leidend bij het onderzoek waren de volgende hoofdvragen:

  1. Wat is de ambitie met het College voor de Rechten van de Mens, hoe functioneert het College en hoe is de wijze waarop het beschikbare budget is ingezet te beoordelen?
  2. Hoe beoordelen het College, de stakeholders en onafhankelijke deskundigen het aan het College toegekende budget, gegeven de ambitie die met het College bestaat?

Inhoudsopgave

Colofon
Samenvatting

  1. Inleiding en probleemstelling
  2. Doeleinden, taken en ambities
  3. Organisatie en middelen
  4. Percepties van stakeholders en onafhankelijke deskundigen
  5. Doelmatigheden en de benodigde middelen
  6. Conclusies en aanbevelingen

Bijlagen
Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ridder, J. de, Struiksma, N., Hollander, M.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Pro Facto
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Pro Facto
Telefoon:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailadres:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Financiële evaluatie van het College voor de Rechten van de Mens
Projectnummer:
2532
Operationele status:
Afgerond