Vaststelling en uitwisseling van identificerende gegevens de EU

Migratie en integratie / Identiteitsonderzoek

Vaststelling en uitwisseling van identificerende gegevens de EU

Samenvatting

Het correct vaststellen van iemands identiteit in strafrechtelijk kader is van essentieel belang. Onschuldigen die slachtoffer worden van identiteitsverwisseling, kunnen daarvan jarenlang ernstige gevolgen ondervinden. Omgekeerd kunnen ‘schuldigen’ door een valse identiteit juist problemen met de overheid vermijden. De Wet Identiteitsvaststelling Verdachten, Veroordeelden en Getuigen (WIVVG) heeft de wijze van identificatie van verdachten en veroordeelden (evenals getuigen) in het Nederlandse strafrecht in 2010 ingrijpend gewijzigd. Daarmee wordt, onder meer, beoogd om zo goed mogelijk te garanderen dat correcte identificatie en verificatie in de hele strafrechtsketen gewaarborgd blijft. De vraag is echter hoe ook zo goed mogelijk kan worden gegarandeerd dat identificerende informatie die vanuit andere EU-landen wordt verstuurd of aangeboden correct is. Die vraag stond in het onderhavige onderzoek centraal: kwetsbaarheden in het uitwisselingsproces zijn in kaart gebracht en er is nagegaan of toepassing van biometrische methoden daarvoor een oplossing biedt.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst van afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Identificatie: de wetgeving en procedures in Nederland
  3. Internationale uitwisseling van identificerende gegevens in EU-verband
  4. Biometrie: kansen en kwetsbaarheden
  5. Slotbeschouwing

Summary
Bijlagen
Bibliografie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Noorloos, M. van, Spapens, T.
Organisatie(s):
Tilburg University - Tilburg Law School, WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Tilburg University - Tilburg Law School
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Tilburg University - Law School
Website:
https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/law/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Identiteitsvaststelling; uitwisseling van gegevens tussen Nederland en andere lidstaten bij strafrechtelijke onderzoeken
Projectnummer:
2533
Operationele status:
Afgerond