Eindrapportage werkwijze ZSM en Rechtsbijstand

Strafrecht en strafproces / Tolken

Eindrapportage werkwijze ZSM en Rechtsbijstand

Samenvatting

De afkorting ZSM staat voor Zo Simpel, Spoedig, Samen en Selectief Mogelijk zaken afdoen. In deze aanpak werken de politie, het Openbaar Ministerie (OM), Reclassering Nederland, Verslavingszorg Noord-Nederland, het Leger des Heils, Slachtofferhulp Nederland en (bij jeugdige verdachten) de Raad voor de Kinderbescherming, samen aan de versnelde afdoening van strafzaken. De ZSM-werkwijze van politie en OM beoogt door een goede samenwerking van alle ketenpartners aan de voorkant van het proces een snelle selectie en zo mogelijk afdoening van zaken die vallen onder de noemer ‘veel voorkomende criminaliteit’.
Het onderzoek geeft antwoord op de volgende twee hoofdvragen:

  1. Wat zijn de feitelijke gevolgen van de door de werkgroep ‘ZSM en rechtsbijstand’ geadviseerde werkwijze op de rechtsbescherming van verdachten, de efficiency van het afdoeningsproces en de kosten voor politie, OM en gesubsidieerde rechtsbijstand afgezet tegen de huidige praktijk?
  2. Wat zijn de organisatorische consequenties van het advies van de werkgroep, wat is de praktische uitvoerbaarheid van de verschillende elementen van het advies en wat zijn de belangrijkste kostendrivers?

Inhoudsopgave

Leesvervangende samenvatting en conclusie
Executive summary and conclusion

  1. Inleiding
  2. Aanleiding
  3. De werkwijze ZSM en Rechtsbijstand
  4. Onderzoeksvragen en -aanpak
  5. Resultaten evaluatie werkwijze ZSM en Rechtsbijstand
  6. Samenvatting bevindingen
  7. Conclusie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Jacobs, G., Giessen, M. van der, Brein, E., Bayerl, P.S., Verbaan, J., Thuis, Th.
Organisatie(s):
Erasmus Universiteit Rotterdam - Rotterdam School of Management (RSM) , WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Erasmus Universiteit Rotterdam - Rotterdam School of Management (RSM)
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Erasmus University Rotterdam - Rotterdam School of Management (RSM)
Telefoon:
010 408 2585
Website:
www.rsm.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Pilots ZSM en rechtsbijstand
Projectnummer:
2534
Operationele status:
Afgerond