Coffeeshops, toerisme, overlast en illegale verkoop van softdrugs, 2014

Criminaliteit en delicten / Drugtoerisme

Coffeeshops, toerisme, overlast en illegale verkoop van softdrugs, 2014

Samenvatting

Sinds de introductie van het aangescherpte coffeeshopbeleid worden voor de zuidelijke regio’s voortgangsrapportages opgesteld zodat de laatste ontwikkelingen op het gebied van overlast, straathandel, criminaliteit, overtredingen en operationele handhaving kunnen worden gevolgd. Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van ontwikkelingen die zich voordoen in coffeeshop- en softdrugstoerisme, softdrugsgerelateerde overlast, verkoop van cannabis aan gebruikers buiten de coffeeshop en drugsrunnen in 2014, en in de geografische spreiding van deze fenomenen. Om een goed landelijk beeld van uitkomsten van het aangescherpte coffeeshopbeleid te kunnen verkrijgen, worden niet alleeen cijfers van de politie en OM gebruikt, maar wordt ook systematisch en onafhankelijk informatie verzameld om de cijfers te duiden.

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Landelijk en regionaal beleid
 3. Cijfers steekproefgemeenten
 4. Coffeeshops en beleid steekproefgemeenten
 5. Coffeeshop- en softdrugstoerisme
 6. Coffeeshopoverlast
 7. Illegale verkoop
 8. Samenvatting en conclusies
 9. Bijlage A
 10. Bijlage B
 11. Referenties

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Benschop, A., Wouters, M., Korf, D.J.
Organisatie(s):
Universiteit van Amsterdam - Criminologisch Instituut Bonger, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Bonger Instituut voor Criminologie
Jaar van uitgave:
2015
ISBN:
9789036104425
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bonger Instituut voor Criminologie - Universiteit Amsterdam
Telefoon:
020 5252058
Fax:
020 5253943
Website:
www.bonger.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Landelijke rapportage over effecten coffeeshopbeleid
Projectnummer:
2538
Operationele status:
Afgerond