Coffeeshops, toerisme, overlast en illegale verkoop van softdrugs, 2014

Coffeeshops, toerisme, overlast en illegale verkoop van softdrugs, 2014

verdiepende studie in vijf gemeenten

Samenvatting

Sinds de introductie van het aangescherpte coffeeshopbeleid werd de minister van Veiligheid en Justitie middels evaluatieonderzoek en voortgangsrapportages geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van coffeeshops, toerisme, overlast en illegale verkoop van softdrugs (TK 2012-2013, 24077, nr. 310). Het evaluatieonderzoek was landelijk en combineerde meerdere informatiebronnen en onderzoeksmethodieken. De voortgangsrapportages waren echter gericht op de drie zuidelijke provincies en vooral gebaseerd op registratiecijfers van politie en Openbaar Ministerie. Deze registratiecijfers zijn soms weinig specifiek voor softdrugs en mede afhankelijk van meldingsbereidheid en personele opsporings- en handhavingsinzet, wat de interpretatie bemoeilijkt.
Vanuit de behoefte aan een landelijk beeld en aan duiding van de registratiecijfers, zijn de ontwikkelingen in kaart gebracht die zich voordoen in coffeeshop- en softdrugstoerisme, softdrugsgerelateerde overlast, verkoop van cannabis aan gebruikers buiten de coffeeshop en drugsrunnen, alsmede de geografische spreiding van deze fenomenen. Hiertoe zijn niet alleen cijfers van politie en OM geanalyseerd, maar is ook systematisch en onafhankelijk informatie verzameld middels interviews en lokaal veldwerk om de cijfers te duiden.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Gemeente I - hangjongeren
  3. Gemeente II - straathandel en verslaafde daklozen
  4. Gemeente III - coffeeshopklanten en daklozen
  5. Gemeente IV - runners, verkeer, rondhangers en frequente klagers
  6. Gemeente V - hardnekkige runners en buurt in transitie
  7. Samenvatting en conclusie
  8. Bijlage - tabellen buurtenquête
  9. Referenties

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nabben, T., Wouters, M., Benschop, A., Korf, D.J., Liebregts, N. (medew.)
Organisatie(s):
Universiteit van Amsterdam - Bonger Instituut voor Criminologie, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Universiteit van Amsterdam - Bonger Instituut voor Criminologie
Jaar van uitgave:
2015
ISBN:
978-90-5170-713-7
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bonger Instituut voor Criminologie - Universiteit Amsterdam
Telefoon:
020 5252058
Fax:
020 5253943
Website:
www.bonger.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verdiepingsstudie rapportage over effecten coffeeshopbeleid; in vijf gemeeenten
Projectnummer:
2538A
Operationele status:
Afgerond