Risicomanagement 2.0: van risico-bewust naar risico-gestuurd in een politiek bestuurlijke omgeving

Politie en rechtshandhaving / Nationale politie

Risicomanagement 2.0: van risico-bewust naar risico-gestuurd in een politiek bestuurlijke omgeving

Onderzoek naar risicomanagement bij het Directoraat-Generaal Politie, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Samenvatting

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de standaarden en raamwerken die momenteel voor risicomanagement voorhanden zijn, welke toegepast kunnen worden door het Directoraat-Generaal Politie (DGPol), die recht doen aan de taken, kenmerken en specifieke behoeften van DGPol. Hieronder valt zowel het ‘harde’ risicomanagement, met aandacht voor planning, controle, systemen en beheersbaarheid, als de ‘zachte kant’ van risicomanagement, namelijk risicogestuurd werken waarbij meer nadruk ligt op "mens, cultuur, flexibiliteit, leren, aanpassingsvermogen en de realiteit van beperkte maakbaarheid van organisaties" (Van Staveren, 2015, p. 81).
De volgende vragen komen daarbij aan de orde:

  1. Wat is de best passende standaard of raamwerk (of combinatie daarvan) voor risicomanagement, die DGPol kan toepassen en recht doet aan de specifieke taken en kenmerken van DGPolitie en aan de specifieke behoeften met betrekking tot risicomanagement, in het bijzonder de relatie met de politiek-bestuurlijke context waarbinnen ze opereert?
  2. Hoe kan de gekozen standaard of raamwerk ingebed worden in de structuur, werkprocessen en rapportages van het DGPol zodat het recht doet aan de specifieke taken en kenmerken van DGPol, en aan de specifieke behoeften met betrekking tot risicomanagement, in het bijzonder de relatie met de politiek-bestuurlijke context waarbinnen ze opereert?

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Lijsten met afkortingen, acronymen, tabellen, figuren en boxen
Samenvatting en conclusies

  1. Inleiding en onderzoeksopzet
  2. Conceptueel raamwerk
  3. Het wetenschappelijk debat
  4. Standaarden en raamwerken
  5. Risicomanagement - de praktijk
  6. Risicomanagement - onwerp
  7. Eindconclusies

Bibliografie
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Molen, I. van der
Organisatie(s):
Universiteit Twente - Kenniscentrum risicomanagement en veiligheid, WODC
Plaats uitgave:
Enschede
Uitgever:
Universiteit Twente - Kenniscentrum risicomanagement en veiligheid
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Twente - Kenniscentrum risicomanagement en veiligheid
Contactpersoon:
I. van der Molen
Telefoon:
053-4893542
E-mailadres:
p.vandermolen@utwente.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Inventarisatie risicomanagementmethoden bedrijfsvoering
Projectnummer:
2539
Operationele status:
Afgerond