Eens een dief, altijd een dief?

Civiel recht en civiel proces / Persoonsgegevens

Eens een dief, altijd een dief?

Een verkenning rond het meten van de effectiviteit van de Verklaring Omtrent het Gedrag

Samenvatting

Dit onderzoek betreft een verkenning van de mogelijkheden om de effectiviteit van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te meten. De onderzoekers doen dit langs drie sporen: theoretisch, empirisch en evaluatief. In de eerste plaats worden in het onderzoek de mechanismen van het VOG-screeningsinstrument onderzocht op mogelijke werkzaamheid. Dit gebeurt door een reconstructie van de beleidstheorie achter de VOG en een beschrijving van het beleidskader. Daarnaast is de feitelijke uitvoering van de VOG-screening onderzocht. En tot slot, is onderzocht, of een meting van de effectiviteit van VOG-screening uitvoerbaar is, en op welke wijze deze meting vorm zou kunnen krijgen.

Op basis van deze wensen is de volgende probleemstelling geformuleerd:

Op welke wijze draagt de VOG Natuurlijke Personen – in theorie – bij aan de integriteit van kwetsbare sectoren in de Nederlandse samenleving? En, hoe kan dit empirisch worden getoetst?

Inhoudsopgave

Vooraf
Afkortingen en begripsomschrijvingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Beleidstheorie en -regels rond de VOG
  3. Uitvoering van de Beleidsregels in de praktijk
  4. VOG-effecten gemeten: experimenteel design
  5. VOG-effecten gemeten: simulatiemodel
  6. Conclusies en aanbevelingen

Summary
Geraadpleegde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kruize, P., Gruter, P.
Organisatie(s):
Ateno, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Ateno
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Ateno - Bureau voor Criminaliteitsanalyse
Telefoon:
020-7850799
E-mailadres:
bureau@ateno.nl
Website:
www.ateno.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Haalbaarheidsonderzoek effectmeting VOG voor natuurlijke personen
Projectnummer:
2545
Operationele status:
Afgerond