Op inbrekerspad

Strafrecht en strafproces / Delictsomstandigheden

Op inbrekerspad

Over de aanpak van woninginbraak door inzet op voorbereidingshandelingen

Samenvatting

Het betreft hier een onderzoek naar feitelijke ervaringen met het aantreffen van inbrekers bij handelingen die als voorbereidingshandelingen kunnen worden aangemerkt, als ook de strafrechtelijke opvolging daarvan met bijzondere aandacht voor mogelijke complicaties bij de verruiming van de huidige praktijk naar de dag en avond. De daaruit voortvloeiende tweeledige probleemstelling luidt als volgt:

  1. In welke mate, op welke tijden en in welke verschijningsvormen worden door de politie vermeende inbrekers aangetroffen bij het (mogelijk) treffen van voorbereidingshandelingen?
  2. Wat zijn de ervaringen in de praktijk met herkenning, tenlastelegging, vervolging en veroordeling?

Inhoudsopgave

Vooraf
Afkortingen en termen verklaard
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Methoden van onderzoek
  3. Inbrekerswerktuig in het algemeen
  4. Inbrekerswerktuig bij woninginbraak
  5. De artikel 46/311-route nader beschouwd
  6. Conclusies

Geraadpleegde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kruize, P., Gruter, P., Groen, E. de (medew.)
Organisatie(s):
Ateno , WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Ateno
Jaar van uitgave:
2015
ISBN:
978-94-91534-09-6
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Ateno - Bureau voor Criminaliteitsanalyse
Telefoon:
020-7850799
E-mailadres:
bureau@ateno.nl
Website:
www.ateno.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Feitenonderzoek voorbereidingshandelingen woninginbrekers
Projectnummer:
2547
Operationele status:
Afgerond