Het leefklimaat in justitiële inrichtingen

Wetgeving en beleid / Penitentiair beleid

Het leefklimaat in justitiële inrichtingen

Samenvatting

De overheid heeft in het Masterplan DJI 2013-2018 in grote lijnen haar visie met betrekking tot het leefklimaat in detentie en de te verwachten effecten daarvan uiteengezet. Deze visie kan als volgt worden samengevat. De overheid stelt eisen aan het detentieklimaat met betrekking tot de uitgangspunten veiligheid, zelfredzaamheid, menswaardigheid en een verantwoorde terugkeer naar de samenleving.
De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt:

  1. Wat is er in de literatuur bekend over het leefklimaat in justitiële inrichtingen en het effect dat het leefklimaat heeft op de beleving van detentie en het gedrag van justitiabelen tijdens en na afloop van het verblijf?
  2. Welke factoren bepalen het leefklimaat?
  3. Welke mogelijkheden bestaan er om het leefklimaat te beïnvloeden en welke instrumenten zijn er om (veranderingen in) het leefklimaat te meten?

Inhoudsopgave

Dankwoord

  1. Inleiding
  2. Het concept leefklimaat
  3. Het leefklimaat in Nederlandse justitiële inrichtingen - de wetgeving, het beleid en het bestand
  4. De invloed van het leefklimaat op gedrag - enkele theoretische verklaringen
  5. Factoren en determinanten van het leefklimaat
  6. Het kwantificeren van het leefklimaat in justitiële inrichtingen
  7. Conclusies

Literatuur
Aanvullende literatuur
Samenvatting
Summary
Bijlagen
Over de auteurs

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Boone, M., Althoff, M., Koenraadt, F., Timp, I. (medew.)
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht - Montaigne Centrum, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Lemma
Telefoon:
+31 (0)70-3307033
Fax:
+31 (0)70-3307030
E-mailadres:
info@boomlemma.nl
Website:
www.boomlemma.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Leefklimaat in justitiele inrichtingen
Projectnummer:
2548
Operationele status:
Afgerond