Tsunami of tragedie?

Tsunami of tragedie?

Media-aandacht en beeldvorming rond het vreemdelingenbeleid

Samenvatting

De centrale probleemstelling van het onderzoek is: Welke patronen zijn te herkennen in de inhoud en het verloop van berichtgeving en meningsvorming in de diverse media in casus van individuele migranten en collectieven? Hieruit volgen vier deelvragen die betrekking hebben op vier centrale begrippen uit dit onderzoek: patronen van media-aandacht, frames, actoren en hun framingstrategieën, en impact op beleid en politiek.

  1. Volgens welke patroon verloopt de aandacht voor de casus in verschillende type media?
  2. Wat zijn de belangrijkste 'frames' in de berichtgeving?
  3. Wat zijn de belangrijkste actoren in de berichtgeving en welke strategieën hanteren zij om de mediabeeldvorming te beïnvloeden?
  4. Welke impact heeft media-aandacht en beeldvorming gehad op de politieke en beleidsagenda?

Inhoudsopgave

Nederlandse samenvatting
English Summary
Lijst van tabellen en figuren

  1. Inleiding
  2. Beeldvorming en beleid
  3. Methodologische verantwoording
  4. Analyse van de 16 casus
  5. Vergelijkende analyse
  6. Conclusies

Bibliografie
Appendices

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Dekker, R., Scholten, P.
Organisatie(s):
Erasmus Universiteit Rotterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen, WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Erasmus Universiteit Rotterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam
Contactpersoon:
R. Dekker
Telefoon:
010 4081165
E-mailadres:
r.dekker@fsw.eur.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Framing en narratives betreffende Nederland als immigratieland 2008-2013
Projectnummer:
2554
Operationele status:
Afgerond