Daling instroom civiele handelszaken onderzocht

Civiel recht en civiel proces / Rechterlijke competentie

Daling instroom civiele handelszaken onderzocht

Verslag wetenschappelijk forum, 1 mei 2014

Samenvatting

Het aantal civiele rechtszaken is in de afgelopen decennia gestaag toegenomen. Het aantal handelszaken steeg van ruim 300.000 in het jaar 2000 tot bijna 700.000 in 2010. Rond de jaarwisseling 2009/2010 sloeg de trend om en begon de instroom van dit type zaken te dalen. Welke factoren zijn van invloed op het beroep op de civiele rechter? Al enige jaren proberen het WODC en de Raad voor de rechtspraak samen daar beter zicht op te krijgen, om prognoses te maken van het te verwachten beroep op de rechter en zo de begroting van de Rechtspraak beter te kunnen onderbouwen. In het voorjaar van 2014 verschenen publicaties van het WODC en van Raad voor de rechtspraak (Rvdr) met verschillende antwoorden op die vraag. WODC en Rvdr hebben hierin aanleiding gezien een ‘wetenschappelijk forum’ te organiseren, waarop drie onderzoeken werden gepresenteerd en bediscussieerd.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. De drie onderzoeken
  3. De referenten aan het woord
  4. Reacties van de onderzoekers
  5. Nawoord Leeuw en Van Dijk

Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Eshuis, R.J.J. (red.), Tulder, F.P. van (red.)
Organisatie(s):
WODC, Raad voor de rechtspraak
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2014
Reeks:
Memorandum 2014-04
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Forum instroom handelszaken civiel
Projectnummer:
2556
Operationele status:
Afgerond