Politiecultuur in beweging

Politie en rechtshandhaving / Politiele subcultuur

Politiecultuur in beweging

Actiegericht onderzoek naar de cultuur van de Nationale Politie

Samenvatting

De volgende vragen zijn het startpunt voor het onderzoek: "Hoe is de politiecultuur in verschillende delen van de politieorganisatie te kenschetsen? Op welke wijze kan de politiecultuur (conform het realisatieplan) worden ontwikkeld?" Op deze vragen geeft dit rapport een antwoord. Tijdens het onderzoek dat in 2015 is uitgevoerd, is met 118 medewerkers van de Nationale Politie gesproken, in interviews en workshops. In deze gesprekken stonden concrete verhalen en anekdotes centraal. Verhalen en anekdotes die een beeld geven van hoe het werk verloopt en waarin de cultuur zichtbaar wordt. Er is met mensen dwars door de organisatie gesproken: agenten, opsporingsteams, ondersteuning, bijzondere afdelingen en de leiding. Daarnaast is het realisatieplan van de Nationale Politie en wetenschappelijke politieliteratuur onderzocht. In deze bronnen zijn, in vier onderzoeksfases, antwoorden gezocht op vier vragen:

 1. Wie willen we zijn?
 2. Wie zijn we nu?
 3. Hoe kunnen we verschillen hierin verklaren?
 4. Hoe kunnen we hier beweging in krijgen?

Inhoudsopgave

Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Methode
 3. De cultuur van de politie beschouwd
 4. Familie
 5. Professionele ruimte
 6. Hiƫrarchische verhoudingen
 7. Initiatief
 8. Operationeel leiderschap
 9. Verbinding bedrijfsvoering en operatie
 10. Eenheid in denken en doen
 11. Ontwikkelsuggesties en aanbevelingen

Literatuur
Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Koetsveld, R. van, Hartmans, R., Man, A.-P. de, Werven, R. van
Organisatie(s):
Change+, Vrije Universiteit Amsterdam, WODC
Uitgever:
Change+
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Cultuurverandering binnen de Politie
Projectnummer:
2557
Operationele status:
Afgerond