Toepassing Social Media Data-Analytics voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Toepassing Social Media Data-Analytics voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Toelichting, beschrijving en aanbevelingen

Samenvatting

De essentie van sociale media is dat er een online platform is waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Doordat sociale media zo intensief en door zoveel mensen wordt gebruikt, worden er dagelijks enorme hoeveelheden data gegenereerd. Coosto is een Nederlands bedrijf dat applicaties maakt waarmee het openbaar toegankelijke, Nederlandse deel van deze databerg beter toegankelijk wordt gemaakt. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een licentie voor het gebruik van Coosto. Dit bedrijf levert softwaretools om inzichten te krijgen vanuit het sociale web en controle te krijgen over de sociale media. De social media tool is een sterke zoekmachine, waarmee zowel social media monitoring als online klantenservice eenvoudiger wordt gemaakt. Er staan miljarden documenten in opgeslagen.
Met dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre de data die Coosto verzamelt, gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden dan webcare alleen (op VenJ terrein). Het onderzoek bestaat uit twee delen. In deel I van het onderzoek is de creatieve interactie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer van essentieel belang. In deel II van het onderzoek wordt een nog nader te bepalen toepassing verder uitgewerkt.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Opzet
  3. Toepassingen
  4. Theoretisch kader
  5. Haalbaarheid toepassingen

Bibliografie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bakker, J., Tops, H., Nonahal, D., Willemsen, F. (medew.)
Organisatie(s):
Coosto, WODC
Plaats uitgave:
Eindhoven
Uitgever:
Coop
Jaar van uitgave:
2016

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Social Media Data analytics
Projectnummer:
2559
Operationele status:
Afgerond