Evaluatie nationale crisisbeheersingsorganisatie vlucht MH17

Civiel recht en civiel proces / Nabestaanden

Evaluatie nationale crisisbeheersingsorganisatie vlucht MH17

Samenvatting

Dit onderzoek dient duidelijk te maken hoe de nationale crisisbeheersingsorganisatie heeft gefunctioneerd na de ramp met vlucht MH17 en in hoeverre dat heeft bijgedragen aan het beheersen van de crisis. Daarnaast dient het onderzoek in kaart te brengen hoe de communicatie is verlopen van de Rijksoverheid met nabestaanden, samenleving, Tweede Kamer en media.
De evaluatie bestaat uit drie deelonderzoeken. In de eerste plaats is gekeken naar de interdepartementale crisisbeheersing. Hierin is de rol van de verschillende actoren onderzocht en hun onderlinge samenwerking. Ook is gekeken in hoeverre de internationale politieke dynamiek van het Oekraïneconflict de besluitvorming en het functioneren van de crisisorganisatie heeft beïnvloed.
Het tweede deelonderzoek gaat nader in op de communicatie met en nazorg aan nabestaanden.
Het derde deelonderzoek gaat over de vraag hoe de informatievoorziening is verlopen richting de Tweede Kamer, de media en de samenleving als geheel.
De uitkomsten van het evaluatieonderzoek zijn bedoeld om lessen te trekken voor het functioneren van de nationale crisisbeheersingsorganisatie bij toekomstige crises.

Inhoudsopgave

Woord van dank
Lijst van gehanteerde afkortingen
Samenvatting

  1. Opdracht, probleemstelling en werkwijze
  2. Analysekader en methodologische verantwoording
  3. Onmiddellijke crisisrespons (17 en 18 juli 2014)
  4. De eerste dagen ( 18 juli tot en met 23 juli 2014)
  5. Periode rond de eerste missie (24 juli - 8 september 2014)
  6. Adequaatheid van de crisisbeheersing rond vlucht MH17
  7. Analyse vanuit een internationaalrechtelijk perspectief
  8. Communicatie met en nazorg aan nabestaanden
  9. Informatievoorziening naar Tweede Kamer, media en samenleving
  10. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Torenvlied, R., Giebels, E., Wessel, R.A., Gutteling, J.M., Moorkamp, M., Broekema, W.G.
Organisatie(s):
Universiteit Twente, Saxion University of Apllied Sciences, Universiteit Leiden, WODC
Plaats uitgave:
Enschede
Uitgever:
Universiteit Twente
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Twente
Telefoon:
+31 (0)53-4899111
Fax:
+31 (0)53-4892000
E-mailadres:
info@utwente.nl
Website:
www.utwente.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie crisisbeheersingsorganisatie vlucht MH17
Projectnummer:
2563
Operationele status:
Afgerond