Focus op heling

Politie en rechtshandhaving / Gestolen goederen

Focus op heling

Een onderzoek naar het functioneren van de helingmarkt, het beleid tegen en de gevolgen van heling

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is het beeld over functioneren van de helingmarkt, het beleid tegen heling en de gevolgen van heling voor burgers en bedrijven te actualiseren. Tevens moet in het onderzoek gezocht worden naar aanknopingspunten voor het verder terugdringen van heling. Hoewel in een eerder onderzoek van 2007 (zie link bij: Meer informatie) niet werd gekeken naar heling van fietsen en autodiefstal – om de omvang en doorlooptijd van het onderzoek te beperken – zijn deze goederen in het huidige onderzoek wel meegenomen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Een onderzoek naar heling
  2. Heling ingekaderd
  3. Aard, omvang en verschijningsvormen
  4. De burger en het bedrijfsleven over heling
  5. De aanpak
  6. Samenvatting en conclusies

Summary and conclusions
Afkortingen
Geraadpleegde bronnen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ferwerda, H., Ham, T. van, Scholten, L., Jager, D.
Organisatie(s):
Bureau Beke , WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Bureau Beke
Jaar van uitgave:
2016
ISBN:
978-94-922255-14-3
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Helingspraktijken: actualiseren inzicht daders, werkwijzen en aanpak
Projectnummer:
2567
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie