Terugkeer van overvallers en straatrovers naar gemeenten

Terugkeer van overvallers en straatrovers naar gemeenten

Evaluatie van de pilot BIOS

Samenvatting

Op voordracht van de voorzitter van de Taskforce Overvallen is per 1 april 2014 gestart met de pilot Bestuurlijke Informatie Overvallen en Straatroof (BIOS). In deze pilot worden burgemeesters (in casu: het ‘bestuursorgaan burgemeester’) geïnformeerd over de aanstaande terugkeer van (ex-)gedetineerden die zijn veroordeeld voor een straatroof of overval. De gedachte is dat burgemeesters op die manier een betere informatiepositie hebben om waar nodig maatregelen te treffen om overvallen en straatroven tegen te gaan. Het doel van het onderzoek is om inzicht te verschaffen in de mate waarin de verstrekte BIOS-informatie het handelingsperspectief van burgemeesters vergroot. De opbrengsten van het onderzoek zullen betrokken worden in de besluitvorming over een eventueel vervolgtraject van de pilot.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Informatie over overvallers en straatrovers
  3. Gebruik van BIOS-informatie
  4. Opbrengsten volgens gemeenten
  5. Beantwoording van de onderzoeksvragen
  6. Samenvatting en conclusies

Summary and conclusions
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Tillaart, J. van den, Bleeker, Y.
Organisatie(s):
Regioplan Beleidsonderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie pilot Bestuurlijk Informatie Overvallen en Straatroven (BIOS)
Projectnummer:
2568
Operationele status:
Afgerond