Civiel schadeverhaal via het strafproces

Strafrecht en strafproces / Ontvankelijkheid

Civiel schadeverhaal via het strafproces

Een verkenning van de rechtspraktijk en regelgeving betreffende de voeging benadeelde partij

Samenvatting

De vraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt: Hoe ziet de praktijk van de besluitvorming van de strafrechter ten aanzien van de afdoening van de voeging benadeelde partij in het strafproces er anno 2016 uit?
Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen:

 1. Hoe verloopt de voorbereiding van de voeging benadeelde partij? Welke knelpunten doen zich daarin voor en zijn daarvoor oplossingen gevonden?
 2. Hoe vaak is jaarlijks sprake van een voeging benadeelde partij en hoe verhoudt dit zich tot het jaarlijkse totale aantal zaken?
 3. Wat kan op grond van beschikbare data worden gezegd over het aantal en typen zaken waarin de vordering benadeelde partij niet‐ontvankelijk wordt verklaard of gedeeltelijk niet-ontvankelijk wordt verklaard?
 4. Hoe adviseert het Openbaar Ministerie en beslist de strafrechter in zaken waarin het gaat om delicten waarin civiel schadeverhaal via het strafproces gelet op de aard van die delicten haalbaar lijkt te zijn?
 5. In hoeverre doen de knelpunten met betrekking tot de voeging zoals in 2007 vastgesteld zich nog voor en in hoeverre zijn er eventuele nieuwe knelpunten ontstaan?
 6. In hoeverre is het mogelijk om meer van dergelijke (gedeeltelijk) niet‐ontvankelijk verklaarde zaken toch in het strafproces te kunnen afdoen? Welke aanpassingen in de behandeling van de civiele voeging zijn daarvoor nodig?

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Afkortingen

 1. Achtergrond en opbouw van het onderzoek
 2. Methodologische verantwoording
 3. Regelgeving en interpretatie betreffende civiel schadeverhaal via het strafproces en trendgegevens
 4. De voorbereiding van het civiele schadeverhaal
 5. Uitkomsten van het dossieronderzoek
 6. De strafrechtspleging aan het woord: aandachtspunten en oplossingsrichtingen
 7. Een verkenning van enkele rechtsfiguren ten behoeve van de verbetering van het civiele schadeverhaal
 8. Leesvervangende samenvatting en conclusie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kool, R.S.B., Backers, P., Emaus, J.M., Kristen, F.G.H., Pluimer, O.S., Uhm, D.P. van, Gelder, E.M. van
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL), WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Ucall (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law)
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Utrecht -Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall)
Telefoon:
(0)30 – 253 7708
E-mailadres:
UCALL@uu.nl
Website:
http://ucall.rebo.uu.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Schadeverhaal door civiele voeging in het strafproces
Projectnummer:
2569
Operationele status:
Afgerond