Evaluatie Regeling Gratis VOG

Evaluatie Regeling Gratis VOG

Samenvatting

De voorliggende rapportage beschrijft in hoeverre de Regeling Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt gebruikt en benut zoals deze is bedoeld en op welke punten verbeteringen nodig en/of mogelijk zijn in de uitvoering. Vier thema’s staan in dit onderzoek centraal:

 1. Het proces van aanmelding en toelating van vrijwilligersorganisaties tot de regeling;
 2. Het proces van het aanvragen van een gratis VOG;
 3. De invloed van de regeling op een breed preventie- en integriteitsbeleid ter voorkoming van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de vrijwilligersorganisaties;
 4. Een schatting van het mogelijk bereik van de regeling.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

 1. Inleiding en achtergrond
 2. Onderzoeksvragen en verantwoording
 3. Seksueel grensoverschrijdend gedrag
 4. De Regeling Gratis VOG in uitvoering
 5. Ervaringen betrokkenen met Regeling Gratis VOG
 6. Preventie- en integriteitsbeleid
 7. Potentieel bereik Regeling Gratis VOG
 8. Conclusies

Geraadpleegde bronnen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Jong, B.J. de, Vianen, R.T. van, Sondorp, J.E.
Organisatie(s):
Van Montfoort, WODC
Plaats uitgave:
Woerden
Uitgever:
VanMontfoort
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Adviesbureau Van Montfoort
Telefoon:
0348 481200
Fax:
0348 481499
E-mailadres:
info@vanmontfoort.nl
Website:
www.vanmontfoort.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatieonderzoek structurele regeling gratis VOG voor vrijwilligers
Projectnummer:
2571
Operationele status:
Afgerond