Kansen met beleid

Kansen met beleid

beleidsreconstructie en evaluatiekader modernisering kansspelbeleid

Samenvatting

Binnen de modernisering van het kansspelbelbeleid blijven de bestaande doelstellingen van het kansspelbeleid gehandhaafd, te weten: voorkoming van kansspelverslaving; beschermen van consumenten; en tegengaan van fraude en overige criminaliteit. Voor de evaluatie van de wijzigingen van het kansspelbeleid dient allereerst een reconstructie plaats te vinden van de beleidstheorie die aan de modernisering ten grondslag ligt. Vervolgens moet een evaluatiekader worden opgesteld dat alle
onderdelen daarvan omvat. Het onderzoek heeft de daarom de volgende, tweeledige, probleemstelling:

  1. Hoe ziet de beleidstheorie van de voorgenomen modernisering van het kansspelbeleid eruit?
  2. Hoe ziet een evaluatiekader eruit waarmee de uitvoeringspraktijk en de doelbereiking van het gewijzigde kansspelbeleid geƫvalueerd kan worden?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Summary and conclusions

  1. Inleiding
  2. Ontwikkelingen kansspelbeleid
  3. Vergunningenstelsel kansspelen op afstand
  4. Herinrichting casinoregime
  5. Herijking loterijstelsel
  6. Evaluatiekader
  7. Samenvatting en conclusies

Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Boendermaker, M., Snippe, J., Kruize, A., Bieleman, B.
Organisatie(s):
INTRAVAL, WODC
Plaats uitgave:
Groningen/Rotterdam
Uitgever:
Intraval
Jaar van uitgave:
2015
ISBN:
978-90-8874-0198-2
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Intraval, Bureau voor onderzoek en advies
Telefoon:
050 3134052
Fax:
050 3127526
E-mailadres:
info@intraval.nl
Website:
www.intraval.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Nulmeting/Evaluatie Modernisering Kansspelbeleid (deel 1)
Projectnummer:
2573A
Operationele status:
Afgerond